Maj 2013 archive

Toruń, 1 maja 2013r. Manifestacja środowisk lewicowych “W obronie prawa do pracy i godnej płacy”

[responsive_gallery gallery = “1”]

Permalink do tego artykułu: http://www.lewicowy-obserwator.pl/torun-1-maja-2013r-manifestacja-srodowisk-lewicowych-w-obronie-prawa-do-pracy-i-godnej-placy/

Przyszłość – Lewicowe inicjatywy społeczne.

Lewicowy-obserwator, prócz krytycznego postrzegania teraźniejszości oraz prezentowania prawd przeszłości, patrzy także w przyszłość stąd w dziale tym zaprezentujemy nasze pomysły na funkcjonowanie społeczeństwa oraz lokalnych społeczności.

Działania te będą realizowane w szczególności poprzez następujące rodzaje działań:

  • Akcje społeczne, zarówno o zasięgu ogólnopolskim jak i lokalnym, polegające na niesieniu pomocy starszym, słabszym, pokrzywdzonym.
  • Pobudzanie i …

    Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://www.lewicowy-obserwator.pl/przyszlosc-lewicowe-inicjatywy-spoleczne/

Prawda – Lewicowy punkt widzenia

Dział ten jako jedyny nie zostanie poświęcony lewicy. Rola obserwatora bowiem polega na szerokim i obiektywnym spojrzeniu na otaczającą nas rzeczywistość. Dlatego też tą sferę działalności „ lewicowego- obserwatora” mamy zamiar poświęcić śledzeniu i piętnowaniu pozaprawnych, pozakonstytucyjnych czy często wręcz chuligańskich działań ludzi i organizacji. Nasza forma kontrreakcji na wspomniane działania przybierze formy:

Permalink do tego artykułu: http://www.lewicowy-obserwator.pl/prawda-lewicowy-punkt-widzenia/

Pamięć o historii lewicy

W tym dziale zaprezentujemy:

  • Historie ludzi, w postaci wywiadów rzek, z Patriotami czasów PRL. Zarówno tymi prezentującymi lewicowe poglądy jak i tymi, którzy stali w opozycji do ówczesnego systemu. Przedstawimy ich historie, motywy, poglądy jak i obecne spojrzenie na świat.
  • Dzieje zakładów pracy powołanych do życia z czasów PRL lub przeżywające w tamtych czasach …

    Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://www.lewicowy-obserwator.pl/pamiec-o-historii-lewicy/