Maj 2016 archive

Polityka gospodarcza i społeczna Sojuszu Lewicy Demokratycznej (2001 – 2005) a program ideowy lewicy

Izabela Kazimierczak

Ideą jaka przyświecała powstaniu Lewicowego Obserwatora było miedzy innymi promowanie osób, które poprzez swoje publikacje w ciekawy sposób prezentują wartości lewicowe. Co więcej nie boimy się również głosów krytyki, szczególnie tej konstruktywnej, ponieważ pomaga ona w budowaniu lepszej lewicy. Dziś prezentujemy artykuł Pani Izabeli Kazimierczak – Polityka gospodarcza i społeczna Sojuszu Lewicy Demokratycznej (2001 – 2005) a program ideowy lewicy. Opublikowany pierwotnie w czasopiśmie Societas et Ius.

Permalink do tego artykułu: http://www.lewicowy-obserwator.pl/polityka-gospodarcza-i-spoleczna-sojuszu-lewicy-demokratycznej-2001-2005-a-program-ideowy-lewicy/

Wytrąćmy władzy kij z rąk!

Sukcesywnie rośnie poparcie dla działań Komitetu Obrony Demokracji. Według ostatnich badań sięga ono już 40 procent społeczeństwa. Co ciekawe partia rządząca regularnie oscyluje wokół swojego wyniku wyborczego, a ponad połowa badanych (55 procent) pytanych o KOD deklaruje, że „nigdy nie poprze tej inicjatywy”. Co stoi za fenomenem tak wyraźnej polaryzacji społeczeństwa? Czy KOD jest w stanie przełamać barierę 45 procent?

Permalink do tego artykułu: http://www.lewicowy-obserwator.pl/wytracmy-wladzy-kij-z-rak/