Warning: Illegal string offset 'region' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 386

Warning: Illegal string offset 'placename' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 390

Warning: Illegal string offset 'position' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 394

69 ROCZNICA WYZWOLENIA TORUNIA


Warning: Illegal string offset 'addMap' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 639

Warning: Illegal string offset 'position' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 561

Warning: Illegal string offset 'position' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 603
 

Zbliża się 69 rocznica wyzwolenia naszego miasta. Toruń, ogłoszony twierdzą, był ważnym elementem obrony niemieckiej na Pomorzu Gdańskim. System obrony opierał się na 13 pruskich fortach wkomponowanych w dwa pierścienie obronne. Dowódcą twierdzy był gen. Luedecke, który otrzymał rozkaz bronienia jej do ostatniego żołnierza. Pod swoją komendą miał ponad 20 tys. dobrze uzbrojonych żołnierzy.Co zdarzało się bardzo rzadko Hitler, zmienił swój rozkaz nakazując generałowi opuścić twierdzę Toruń i połączyć się z gen. Weissem. Niemcy przerwali pierścień i ruszyli w kierunku Unisławia. Od tego momentu używa się terminu “wędrujący kocioł toruński”, bo na swej drodze do połączenia się z 2. armią gen. Weissa walczącą pod Świeciem, aż trzykrotnie dostawali się w okrążenie. Z 20 tysięcy żołnierzy, którzy wyszli z Torunia, do armii gen. Weissa zdołało dotrzeć zaledwie 5 tysięcy.
Tym razem bez komentarza politycznego. Wchodzenie w dyskurs czy notatki generała Rokossowskiego z zapisem rozmowy jaką przeprowadził z szefem tyłów 2. Frontu gen. Łagunowem z których wynikało, że pierścień wokół Torunia był pozorny są dowodem na to, że Niemcy bez trudu wyszli z naszego miasta nie są istotne. Ważne jest, że armia radziecka nie użyła artylerii i lotnictwa co miałoby fatalne skutki nie tylko dla gotyckich zabytków ale także mieszkańców.Myślę także, ze artykuł Krzysia Podgórskiego ” Honorowy obywatel Torunia ze skazą? umieszczony w blogosferze kujawsko-pomorskiego SLD ( http://kujawsko-pomorskie.sld.org.pl/blog/2274-honorowy_obywatel_torunia_ze_skaza.html) ma ogromne znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że dzisiejsza poprawność polityczna nie pozwala mówić o faktach. A fakty są takie, około godziny 9.00 do Torunia jako pierwsze zaczęły wkraczać oddziały 237. pułku piechoty ppłk. Kosenki ze 71. dywizji piechoty wchodzącej w skład 47. korpusu piechoty gen. Dratwina należącego do 70. armii gen Popowa.Czy to się komuś podoba czy nie Toruń został wyzwolony przez Rosjan. Czy to się komuś podoba czy nie – ppłk Jurij Mironowicz Kosenko, którego oddział jako pierwszy wkroczył 1 lutego do Torunia, jest honorowym obywatelem naszego miasta. Chyba, że w materiałach archiwalnych Instytutu Papierów Nieprawdziwych /IPN/ w wyniku kwerendy zostaną ujawnione dokumenty świadczące o tym, że Toruń został wyzwolony przez amerykanów przebranych dla kamuflażu w mundury armii czerwonej.
Mario

Permalink do tego artykułu: http://www.lewicowy-obserwator.pl/69-rocznica-wyzwolenia-torunia/

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: