Warning: Illegal string offset 'region' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 386

Warning: Illegal string offset 'placename' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 390

Warning: Illegal string offset 'position' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 394

Apel do organizacji lewicowych


Warning: Illegal string offset 'addMap' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 639

Warning: Illegal string offset 'position' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 561

Warning: Illegal string offset 'position' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 603
 

Rok 2013 jest kolejnym, w którym kolejni politycy lewej strony sceny politycznej toczą walkę o prymat i rolę ojców zjednoczycieli polskiej lewicy. Kolejnym, w którym działania te przynoszą więcej pożytku prawicy i liberałom. Społeczeństwo jest tym stanem rzeczy zmęczone i zrezygnowane. Ma szczerze dość wojennej retoryki, którą słyszy zarówno z lewej jak i prawej strony. To właśnie dzięki tej wewnętrznej wojnie nieudolne rządy Platformy Obywatelskiej, drążonej przez wewnętrzną korupcję i gierki, cieszą się nadal tak wielką akceptacją społeczną. Ich retoryka miłości i spokoju przyćmiewa całkowity brak koncepcji na przyszłość naszego kraju. Ten problem, jak się wydaje, zauważyła już polska prawica. Wyciszenie smoleńskiej retoryki poprzez marginalizacje prasowe rewelacji zespołu pana Maciarewicza, poruszanie w mass mediach tematów społecznych powoduje powolny lecz stopniowy wzrost poparcia zarówno dla głównej prawicowej siły politycznej jaką jest Prawo i Sprawiedliwość jak i dla mniejszych ugrupowań w postaci Solidarnej Polski jak i PJN. Zatrważającym jest również konsekwentny i stały wzrost poparcia dla Obozu Narodowo-Radykalnego. Organizacja ta wbrew społecznemu przekonaniu nie stanowi monolitu. To zlepek różnej maści organizacji prezentujących własne, partykularne interesy.

Co więc stanowi o ich sile, a także o sile Prawa i Sprawiedliwości wydającej się partią jednorodną? Atutem tych organizacji jest podkreślanie na forum społecznym wspólnych wartości, przy jednoczesnym wyciszaniu różnic. Organizacje te mają jeszcze jedną przewagę nad organizacjami lewicowymi. Rok po roku od przemian ustrojowych „okrągłego stołu” zawłaszczali definicję Patrioty. Dziś dzień, w 2013 roku Patriotą w postrzeganiu społecznym może być jedynie osobnik prezentujący jedynie narodowo chrześcijańskie wartości.

Lewicowy-obserwator.pl powołany został do życia by zadać kłam temu fałszowaniu rzeczywistości. Nasza platforma chce pokazać prawdę o Polsce i Polakach. Zaintonować fakt, że każdy z nas czy jest katolikiem czy ateistą o ile w swym działaniu, na pierwszym miejscu stawia Polaków jest Patriotą. Oczywistym jest to, że stawiając przed własnym interesem, pragnienia społeczeństwa polskiego wypełnia definicję wartości lewicowych. W swej działalności mamy zamiar prezentować jedynie takie postawy. Zdajemy sobie równocześnie sprawę, że w dzisiejszej rzeczywistości jedność lewicy na szczeblu krajowym jest procesem odległym i wymagającym wielkich poświęceń. Dlatego też naszą misją nie jest zjednoczenie środowisk lewicowych. To zostawiamy politykom na szczeblu centralnym. Lewicowy-obserwator.pl z podstawowego założenia ma zapewnić jedynie, lub aż, wspólna platformę wymiany poglądów, podstawę do dyskusji.

Jak pokazały wcześniejsze próby wspólnej organizacji wydarzeń, będących dogmatem lewicowej myśli politycznej, jesteśmy w stanie się tak zorganizować by podkreślać to co nas łączy, nie kłócąc się o to co nas dzieli. Kwestie różnic programowych zostawmy władzom centralnym, niech oni szukają kompromisu. My w tym czasie połączmy siły by na szczeblu lokalnym dać społeczeństwu poczucie stabilizacji, „ciepłej wody w kranie”, tak by ponownie przywrócić lewicy jej rolę w społeczeństwie. Dopiero wówczas będziemy mogli myśleć o przełamaniu prawicowej dominacji.

Lewicowy-obserwator.pl zgodnie z naszymi założeniami ma stanowić wstęp w procesie promocji wartości a także środowisk lewicowych w świadomości społecznej. Nie mamy aspiracji dominacji na polskiej lewicy, a jedynie zapewnienie istniejącym, lub tworzonym organizacjom platformy spójnej wypowiedzi w kwestiach kluczowych dla idei państwa socjalnego. Jedynym dogmatem, przed którego zmianą nie jesteśmy w stanie się ugiąć, jest głoszenie prawdy. Nie takiej prawdy, która hołduje zasadzie, iż historię piszą zwycięzcy, lecz takiej, w której pokazuje się prawdziwe biografie takich osobistości jak Józef Piłsudski, Tadeusz Mazowiecki, Edward Gierek czy Jacek Kuroń. Niech świadome społeczeństwo oceni to jak żyli, jakie wartości zdominowały ich życie, jak oceniać ich ciemne i jasne strony.

Dlatego też apelujemy do wszystkich organizacji lewicowych w województwie kujawsko-pomorskim (i nie tylko), o nawiązanie aktywnej współpracy, by idea obiektywnego obserwatora lewicy mogła funkcjonować swobodnie. By nasze lokalne społeczeństwo zaczęło postrzegać, że sprawami społecznymi zajmuje się, i zajmować powinna lewica. By dogmat patriotyzmu zaczął być znów kojarzony z organizacjami zajmującymi się sprawami nie tylko Polski lecz również (i co chyba najważniejsze) zwykłych Polaków.

Przyjaciele. Nie rozwiążemy problemów lokalnych bez spojrzenia na nie z perspektywy globalnej. Nieuniknione staje się redefiniowanie lewicowości jako takiej. Dzisiaj lewica postrzegana jest w perspektywie klubu dyskusyjnego, mówiącego wiele o problemach polskiego społeczeństwa, lecz nie próbująca nawet kiwnąć palcem by te problemy rozwiązać. Postrzega się nas w kategorii niegroźnych szaleńców, lub co gorsza „wiejskich głupków” paplających bez ładu i składu.
Czas położyć kres takiemu stanowi rzeczy. Udać się może to jedynie gdy niezależnie od różnić, zakasamy rękawy w słusznej społecznie sprawie. Moi drodzy, czas zapomnieć o akcyjności naszych działań , skupiając się na konsekwentnym działaniu na rzecz tych, których to neoliberalne Państwo wydaje się zapominać. Czas zasiąść do wspólnego stołu przedstawić wprost różnice dzielące każdego z nas, by w efekcie stworzyć kolektyw zespołów myślących podobnie i mogących ze sobą współpracować. W ramach tej zbiorowości wyznaczyć takie cele, które każdemu z uczestniczących, dały poczucie spełnienia własnej misji. Jest to całkowicie realne. Jak pokazała historia tego roku, jesteśmy w stanie wspólnie realizować te wszystkie cele, które nie kłócą się z naszymi dogmatami. Dogmaty zaś potrafimy zdefiniować na tyle precyzyjnie by nie pozostawiać innym , i co najważniejsze sobie samym pola do ich nadinterpretacji. Z takiej pozycji, wiary w intencje drugiego człowieka rozpocznijmy naszą dyskusję i marsz ku chwale lewicy i jej ideałom.

Rozpoczynamy to co zdarzyć się powinno o wiele wcześniej. Dyskusję nad definicją lewicy. Nową jakością, zarówno w życiu społecznym jak i politycznym. Stworzeniem nowoczesnej XXI wiecznej myśli lewicowej, która na lata określi standardy dla naszych oponentów. Standardy zarówno w działalności społecznej, gospodarczej jak i politycznej. Zapomnijmy o personalnych antagonizmach, historycznych animozjach. Polska Lewica musi patrzeć w przyszłość. Pamięć i debata o przeszłości, jest ważna, nie pozawala nam zatracić naszych korzeni, lecz nie może przesłonić spraw najważniejszych. Dyskurs o historii powinien inspirować a nie kreować naszych działań.

Zacznijmy rozmawiać i dyskutować, znajdźmy to co nas łączy, spróbujmy dookreślić najważniejsze obszary naszej aktywności, tak by w tak ważnym dla Polski okresie móc wspólnie wypracować efektywne działania.

Kończąc ten apel mógłbym zacytować, któregoś z wielkich myślicieli lewicowych, którzy wyryli się w ludzkiej świadomości. Nie zrobię tego. Skorzystam ze słów o wiele młodszego, od idei lewicowych, lecz równie wielkiego człowieka. Parafrazując słowa Johna Fitzgeralda Kennedy’ego: Nie pytaj, w czym ludzie mogą tobie pomóc, zapytaj (szczególnie siebie), w czym ty możesz pomóc ludziom.

W imieniu całej redakcji lewicowego-obserwatora składam wyrazy szacunku ludziom lewicy.
Redaktor Dombel.

Permalink do tego artykułu: http://www.lewicowy-obserwator.pl/apel-do-organizacji-lewicowych/

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: