Warning: Illegal string offset 'region' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 386

Warning: Illegal string offset 'placename' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 390

Warning: Illegal string offset 'position' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 394

Prawa Autorskie


Warning: Illegal string offset 'addMap' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 639

Warning: Illegal string offset 'position' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 561

Warning: Illegal string offset 'position' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 603
 

Wszystkie materiały zamieszczone na naszych stronach internetowych (włączając domenę lewicowy-obserwator.pl, lecz bez ograniczenia do niej) są objęte prawem autorskim (© Copyright 2013 Lewicowy Obserwator), chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej.

Łącza do witryn Lewicowego Obserwatora

Zamieszczanie łączy do witryn Lewicowego Obserwatora jest akceptowane, pod warunkiem że nie istnieją wątpliwości co do praw własności do danej treści. Wykorzystywanie ich obejmuje umieszczanie w ramkach odnośników z nazwą serwisu www.lewicowy-obserwator.pl bezpośrednio na stronach, ale nie jest do tego ograniczone. Będziemy wdzięczni za poinformowanie o zamieszczaniu łączy co pozwoli nam na posiadanie aktualnej listy witryn wykorzystujących nasze materiały.

Kopiowanie pełnej treści artykułów.

O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, dozwolone jest kopiowanie pełnej treści artykułów pod warunkiem zachowania poniższych zasad:

  • Zamieszczenia w obrębie kopiowanego tekstu, w sposób nie budzący wątpliwości co do pochodzenia materiału, odnośnika do oryginalnej wersji artykułu w sposób umożliwiający czytelne przejście do oryginału zarówno użytkownikom jak i robotom wyszukiwarek. Użycie w linku atrybutu rel=”nofollow” lub “noindex”, lub innej techniki blokowania robotów, uznaje się za pogwałcenie tegoż postanowienia.
  • Umieszczenia kopiowanego tekstu na stronie w sposób jednoznacznie odróżniający go zarówno w sferze wizualnej jak i technicznej od innych treści prezentowanych na stronie, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe poinformowanie o tym fakcie redakcji Lewicowego Obserwatora w celu uzyskania jednostkowego odstępstwa od tejże reguły. Jednostkowe odstępstwo możliwe będzie jedynie w przypadku, gdy otaczająca treść nie zmieni formy ani sensu przekazu danego artykułu. Redakcja Lewicowego Obserwatora zastrzega sobie jednocześnie prawo do cofnięcia zgodny na wspomniane odstępstwo w dowolnym czasie bez podania przyczyny, a w szczególności w przypadkach w których z upływem czasu dojdzie i zmianą okoliczności dojdzie na stronie docelowej do zmiany formy lub sensu przekazu danego artykułu.
  • Poinformowania, w formie pisemnej lub mailowej, redakcji Lewicowego Obserwatora o fakcie zamieszczeniu artykułu. Stosowna informacja powinna w szczególności zawierać informację, pozwalającą na odnalezienie artykułu, w formie czy to dokładnego adresu internetowego pod jakim został on zamieszczony, czy też nazwie, numerze i stronie czasopisma lub nazwie audycji, czasie emisji. Każda taka informacja winna bezwzględnie zawierać nazwę i dane teleadresowe podmiotu emitującego artykuł.
Kopiowanie fragmentów treści artykułów nie mieszczących się w definicji prawa cytatu.

Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie Lewicowy Obserwator w części nie stanowiącej fizycznej i logicznej całości , w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie bez oficjalnej zgody jest stanowczo zabronione.

Zgoda na wykorzystanie fragmentów materiałów Lewicowego Obserwatora udzielana jest w formie pisemnej na zawartych w niej warunkach na konkretne, jednorazowe potrzeby po uprzedniej autoryzacji materiału docelowego. W celu legalnego wykorzystania materiałów opublikowanych w serwisie Lewicowego Obserwatora prosimy o przesyłanie formie mailowej na adres redakcji.

Cytowanie artykułów oraz ich fragmentów.

Cytowanie treści zawartych na stronie Lewicowego Obserwatora dozwolone jest bez zgody autora jedynie w formie, zakresie i celu zawartym w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z pózn. zm.).

Jakiekolwiek cytowanie wykraczające poza prawo cytatu zawarte we wspomnianej ustawie wymaga uzyskania zgody autora w formie i trybie przewidzianym w dziale “Kopiowanie fragmentów treści artykułów nie mieszczących się w definicji prawa cytatu.”

Materiały graficzne.

W zakresie w jakim strona Lewicowego Obserwatora wykorzystuje grafikę silnika wordpress oraz jego szablonów czy tematów zakres wykorzystania obejmuje licencja twórcy silnika lub konkretnego szablonu. Niemniej jednak takie elementy jak górny banner, logo czy zdjęcia zamieszczone na stronie o ile wyraźnie nie wskazano źródła ich pochodzenia stanowią własność Lewicowego Obserwatora. Kopiowanie tych elementów bez zgody autora jest zabronione. Zgoda na wykorzystanie materiałów graficznych i zdjęć Lewicowego Obserwatora udzielana jest w formie pisemnej na zawartych w niej warunkach na konkretne, jednorazowe potrzeby po uprzedniej autoryzacji materiału docelowego. W celu legalnego wykorzystania materiałów opublikowanych w serwisie Lewicowego Obserwatora prosimy o przesyłanie formie mailowej na adres redakcji.

Regulamin korzystania z praw autorskich obowiązuje do dnia 01 maja 2013r. do odwołania.

Permalink do tego artykułu: http://www.lewicowy-obserwator.pl/copyright-html/

%d bloggers like this: