Warning: Illegal string offset 'region' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 386

Warning: Illegal string offset 'placename' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 390

Warning: Illegal string offset 'position' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 394

Prawda – Lewicowy punkt widzenia


Warning: Illegal string offset 'addMap' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 639

Warning: Illegal string offset 'position' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 561

Warning: Illegal string offset 'position' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 603
 
Dział ten jako jedyny nie zostanie poświęcony lewicy. Rola obserwatora bowiem polega na szerokim i obiektywnym spojrzeniu na otaczającą nas rzeczywistość. Dlatego też tą sferę działalności „ lewicowego- obserwatora” mamy zamiar poświęcić śledzeniu i piętnowaniu pozaprawnych, pozakonstytucyjnych czy często wręcz chuligańskich działań ludzi i organizacji.
Nasza forma kontrreakcji na wspomniane działania przybierze formy:
  • forum, na którym każdy uczestnik życia społecznego, będzie miał możliwość zgłoszenia zaobserwowanych nieprawidłowości, ich oceny i napiętnowania.
  • artykułów, prezentujących nasze spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość
  •  informacji o możliwościach przeciwdziałania takim zachowaniom w ramach systemu państwowego z wykorzystaniem organów powołanych do ścigania tego typu przejawów pozalegalnych działań.

Permalink do tego artykułu: http://www.lewicowy-obserwator.pl/prawda-lewicowy-punkt-widzenia/

1 komentarz

    • Andrzej on 11 października 2013 at 15:31

    jestem całym sercem z wami…. wreszcie słowa które warto czytać

Komentarze zostały wyłączone.

%d bloggers like this: