Warning: Illegal string offset 'region' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 386

Warning: Illegal string offset 'placename' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 390

Warning: Illegal string offset 'position' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 394

Przyszłość – Lewicowe inicjatywy społeczne.


Warning: Illegal string offset 'addMap' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 639

Warning: Illegal string offset 'position' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 561

Warning: Illegal string offset 'position' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 603
 

Lewicowy-obserwator, prócz krytycznego postrzegania teraźniejszości oraz prezentowania prawd przeszłości, patrzy także w przyszłość stąd w dziale tym zaprezentujemy nasze pomysły na funkcjonowanie społeczeństwa oraz lokalnych społeczności.

Działania te będą realizowane w szczególności poprzez następujące rodzaje działań:

  • Akcje społeczne, zarówno o zasięgu ogólnopolskim jak i lokalnym, polegające na niesieniu pomocy starszym, słabszym, pokrzywdzonym.
  • Pobudzanie i promowanie społecznych, obywatelskich inicjatyw legislacyjnych, zarówno na szczeblu samorządowym jak i centralnym. Promujących lewicowe wartości w Polskim prawodawstwie.
  • Pobudzanie lewicowych rozwiązań w ekonomicznych i społecznych aspektach życia, z których najcenniejsze będziemy promować i wspomagać.

Zapraszamy do przesyłania nam swoich lewicowych pomysłów i rozwiązań. Najcenniejsze będziemy promować w ramach lewicowego-obserwatora

Permalink do tego artykułu: http://www.lewicowy-obserwator.pl/przyszlosc-lewicowe-inicjatywy-spoleczne/

%d bloggers like this: