Toruńskie obchody 70 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.

 

Obchody zakończenia II Wojny Światowej mają to do siebie, że w zależności od kraju i sympatii politycznych mogą być obchodzone co najmniej w 3 różnych terminach. 8 maja obchodzone są one w krajach zachodnich a także w części państw europy środkowo-wschodniej. 9 zaś obchodzone są one głównie w państwach należących do byłego ZSRR, ale też np. w Izraelu. Nie zapominajmy o ostatniej dacie 2 września, która w niektórych państwach azjatyckich (np. w Wietnamie) uznawana jest za Święto Niepodległości.

Toruńskie obchody zakończenia II Wojny Światowej

Toruń także w ostatnich dniach uczcił pamięć o ofiarach II Wojny Światowej. Celowo piszę w tym tekście o dniach gdyż obchody podzielone były na dwie części. Tą oficjalną – organizowaną 8 maja przez władze miasta, Fundację Muzeum Historyczno-Wojskowe i Zespół Szkół nr 16 w Toruniu przed pomnikiem “Ku czci poległych i pomordowanych przez hitlerowskiego najeźdźcę w latach 1939-1945”, a także tą nieoficjalną – zorganizowaną bez szumu medialnego przez toruńskich działaczy organizacji lewicowych 9 maja o godz.10.30 na Cmentarzu Komunalnym im. Ofiar II Wojny Światowej.

8 maja w Toruniu – oficjalna część miejska.

Oficjalna część uroczystości jak wspomniałem rozpoczęły się pod pomnikiem “Ku czci poległych i pomordowanych przez hitlerowskiego najeźdźcę w latach 1939-1945”, ponadto torunianie mogli zwiedzać koszary wojskowe przy ul. Sobieskiego, a na toruńskiej Starówce odbył się uroczysty przemarsz dzieci i młodzieży oraz kombatantów i wolontariuszy w mundurach historycznych. Całość zwieńczyło wspólne śpiewanie pieśni żołnierskich.

Jak widać z mojej relacji, obchody odbyły się w radosnej atmosferze pikniku rodzinnego, a pamięć ofiarach szybko zastąpiona została kolorowymi balonikami i śpiewem. Co więcej na oficjalnych obchodach miejskich prócz oficjeli i żołnierzy nie widać zbytnio mieszkańców.

9 maja w Toruniu – pamięć poległym w wykonaniu lewicy

Toruńska lewica postanowiła także uczcić zakończenie II Wojny Światowej. Na swój sposób i na swoich warunkach zorganizowała je na Cmentarzu Komunalnym im. Ofiar II Wojny Światowej przy ul. Grudziądzkiej w Toruniu. Wzorem ubiegłego roku, kiedy to delegacja Stowarzyszenia Patriotyczno-Lewicowego “Pomost”  złożyła uroczyście kwiaty na Cmentarzu Wojennym ofiar Stalagu XX-C w Toruniu – Glinkach, przedstawiciele toruńskiej lewicy złożyli kwiaty i wygłosili okolicznościowe przemówienia pod pomnikiem “Bohaterów Armii Czerwonej poległych w walce z Hitleryzmem o Wyzwolenie Polski”.

Krzysztof Podgórki składa kwiaty w hołdzie poległym żonierzom Armii Czerwonej

Krzysztof Podgórki składa kwiaty w hołdzie poległym w Toruniu żołnierzom Armii Czerwonej

Obchody te, przebiegły w przeciwieństwie do oficjalnych uroczystości miejskich w atmosferze refleksji i zadumy. Kilkunastoosobowa delegacja, której przewodniczył członek rady powiatowej SLD w Toruniu kol. Krzysztof Podgórski, a w skład, której wchodzili przedstawiciele Racji Polskiej Lewicy, Stowarzyszenia Patriotyczno-Lewicowego “Pomost” oraz innych lokalnych organizacji lewicowych, szybko rozrosła się do niespełna sześćdziesięciu osób. Do delegacji dołączyli bowiem również zwykli mieszkańcy Torunia, którzy otrzymawszy informację o tej inicjatywie czuli powinność oddania hołdu poległym. Były to osoby, które na tą okazję specjalnie przybyły na cmentarz, jak odwiedzający w tym czasie groby najbliższych, którzy, uznali, że tak w tym momencie powinni się zachować.

Komitet organizacyjny z racji zachowania powagi chwili postanowił udokumentować całe zdarzenie jedynie pojedynczymi fotografiami.

Pamięć poległym żołnierzom wszelkiej narodowości

W działaniu toruńskiej lewicy można upatrywać się różnych motywów, jednakże jak przekonują organizatorzy obchodów, to właśnie 9 maja (termin rosyjskiego święta Dnia Zwycięstwa) należy uczcić pamięć najliczniej poległej na terenie Torunia i okolic grupy narodowościowej jaką reprezentowali Żołnierze Armii Czerwonej.

Autentyczność tych słów wydaje się pośrednio potwierdzać fakt, iż toruńscy działacze ogłosili tego dnia podjęcie inicjatywy mającej na celu ustanowienie dnia 2 września (dzień kapitulacji Japonii, data bezpośrednio przypadająca po dniu kombatanta obchodzonego w Polsce w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej) dniem “Pamięci żołnierzy poległych w konfliktach zbrojnych”.

Permalink do tego artykułu: http://www.lewicowy-obserwator.pl/torunskie-obchody-70-rocznicy-zakonczenia-ii-wojny-swiatowej/

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: